Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Studiekosten in aftrek nemen

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) maandag 3 februari 2014
Veel mensen weten niet dat zij hun studiekosten bij de Belastingdienst in aftrek kunnen nemen. Dit is jammer, want het aftrekken van deze kosten kan aardig wat geld opleveren. Om van deze extra aftrekpost gebruik te maken, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele interessante tips.

Studiekosten kunnen in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van vijfhonderd euro. Wanneer de totale kosten dus in een bepaald jaar onder deze grens blijven, heeft opvoeren geen zin.

Kosten aftrekken
Wel zin heeft het als de kosten boven de vijfhonderd euro komen, dan is er immers sprake van een aftrekpost. De studiekosten zijn in aftrek te nemen in het jaar van betaling. Dat is al één belangrijke tip: probeer zoveel mogelijk kosten in één jaar (van 1 januari tot 31 december) te voldoen. Hierbij is het ook van belang dat deze kosten worden gemaakt door jou of je fiscale partner (ouders en kinderen zijn dat lang niet altijd). Zo voorkom je dat je twee maal met de drempel te maken hebt.

Wat zijn de eisen?
De lasten moeten op je drukken, dat wil zeggen dat er geen vergoeding tegenover mag staan en jij of je fiscale partner de kosten gemaakt moeten hebben. Ook moet de opleiding of studie worden gevolgd met het oog op werk en inkomen. Studiekosten uit liefhebberij, hobby en interesse zijn uitgesloten van aftrek.

Deze omschrijving kan dus zeer duidelijk of juist heel mistig zijn. Iemand die hobbymatig een cursus Spaans volgt, heeft geen aftrek, iemand die het doet voor functieverbetering heeft wel aftrek. Een vrachtwagenrijbewijs is altijd aftrekbaar, een regulier rijbewijs nooit. Een buitenlander die Nederlands leert, heeft geen aftrek, maar als het een vakopleiding betreft juist wel. De grens kan dus vaag zijn en discussies met de Belastingdienst zijn niet uitgesloten.

Welke kosten aftrekbaar?
Uiteraard zijn de kosten voor les-, college- en cursusgelden in aftrek te nemen in het jaar van betaling. Ook examengeld en inschrijfgeld horen hierbij. Studenten die recht op studiefinanciering hebben, hebben geen recht op aftrek van de studiekosten. Toch kan het zinvol zijn om de studiekosten door de student zélf te laten voldoen. Immers kan het zo zijn dat het kind de studie niet afmaakt, of zijn recht op studiefinanciering verliest (met andere woorden de prestatiebeurs is niet omgezet in een gift). Hij kan dan met terugwerkende kracht de kosten als aftrekpost opvoeren.

Aftrekbare kosten
Pennen, papier, toner en soms vakkleding kunnen als kosten worden gezien. Op duurzame artikelen (laptop, tekentafel en schooltas) kan worden afgeschreven in drie jaar met 10 procent restwaarde. Indien er ook sprake is van privégebruik, dan dient de afschrijving gesplitst te worden. Eten, drinken, studentenbier en verblijf- en reiskosten zijn nooit in aftrek te nemen. Ook kan er geen vergoeding worden gegeven voor het gebruik van de studeerkamer en inrichting daarvan. De rentevergoeding die betaald wordt over een studieschuld is ook nooit in aftrek te nemen.

Thuiswonend
Voor thuiswonende studenten die studiefinanciering ontvangen, bestaat er wel een kleine kans op aftrek. Er zijn forfaitaire bedragen (ongeveer 185 euro per studiemaand) die de studiekosten representeren. Dit bedrag kan worden verminderd met de ontvangen studiefinanciering en bij een positief saldo is recht op aftrek. Uiteraard moet nog rekening worden gehouden met de drempel van vijfhonderd euro. Voor uitwonenden bestaat nooit recht op aftrek via deze weg.

Ondernemers en freelancers
Voor ondernemers en freelancers zijn de kosten voor opleidingen, cursussen en symposia in aftrek te nemen als zakelijke lasten. Groot voordeel hierbij is dat er geen sprake is van de drempel van vijfhonderd euro en ook de kilometers in aftrek zijn te nemen. Werknemers hebben deze voordelen niet.

Werkgever
De overheid heeft een werkgever ruime mogelijkheden gegeven tot het onbelast vergoeden van kosten welke samenhangen met relevante cursussen en opleidingen.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Controle vooraf moet fraude met toeslagen voorkomen
Vooraf ingevulde belastingaangifte vaker gebruikt
Belastingdienst let scherper op aftrekposten
Belastingaangifte doen binnen een kwartier?
Premie wegenwachthulp ANWB omhoog


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken