Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Verantwoord beleggen: pensioenfondsen zijn er nog lang niet

Auteur: Annette Zeelenberg Woensdag 19 december 2007
De commotie die dit voorjaar is ontstaan rond de beleggingen van pensioenfondsen in landmijnen en clusterbommen, heeft haar uitwerking niet gemist. Veel van de Nederlandse pensioenfondsen hebben sindsdien het beleggingsbeleid aangescherpt, zo blijkt uit onderzoek van de VBDO onder 30 pensioenaanbieders. Toch lijken deze aanpassingen niet meer dan een teken van goede wil te zijn. ‘Foute’ beleggingen zijn nog aan de orde van de dag.

Het tv-programma Zembla bracht dit voorjaar aan het licht dat enkele grote Nederlandse pensioenfondsen onder andere investeren in bedrijven die clusterbommen produceren of gebruikmaken van kinderarbeid. De maatschappelijke verontwaardiging die daarop ontstond was groot. De pensioenfondsen zijn voor deze commotie echter niet ongevoelig gebleken, zo constateert de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) in haar onderzoeksrapport. “Maatschappelijk verantwoord beleggen is in het afgelopen half jaar duidelijk op de agenda komen te staan van de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Van de 30 onderzochte pensioenaanbieders zeggen er zelfs 27 een verantwoord beleggingsbeleid te hebben of bezig te zijn met het ontwikkelen ervan. Vóór de uitzending van Zembla waren dat er slechts acht”, aldus de VBDO.

Nauwelijks uitsluitingen
Van een gewijzigde koers wat betreft de investeringen in controversiële sectoren is echter nauwelijks sprake. PGGM en het ABP hebben vrijwel direct na de uitzending van Zembla, beleggingen in clusterbommen en landmijnen van de lijst geschrapt. En nog tien andere pensioenaanbieders sluiten bepaalde beleggingen in de wapensector inmiddels uit. Maar volgens de Consumentenbond worden uitsluitingen als kinderarbeid of zeer milieuonvriendelijke activiteiten nauwelijks toegepast. En 14 pensioenorganisaties hebben helemaal geen uitsluitingbeleid. ‘Foute investeringen’ zoals in bedrijven die het milieu ernstig schaden of die mensenrechten met voeten treden, zijn dus nog aan de orde van de dag.

Dikke onvoldoendes
Slechts vier pensioenfondsen, waaronder de pensioenreuzen PGGM en ABP, scoren een voldoende als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. De overige fondsen en vooral de pensioenverzekeraars halen in het onderzoek dikke onvoldoendes. Aan de uitvoering van het beleggingsbeleid valt volgens de VBDO dan ook nog veel te verbeteren. “Maar 40 procent van de onderzochte pensioenaanbieders gaat in dialoog met de bedrijven waarin ze beleggen, slechts 20 procent stemt duurzaam op aandeelhoudersvergaderingen en maar 1 op de 10 hanteert duurzame criteria bij de selectie van bedrijven waarin ze beleggen”. Het slechtst scoren Zwitserleven, het Pensioenfonds voor Huisartsen en het relatief grote pensioenfonds van Shell.

Weinig transparantie
Ook als het gaat om transparantie en communicatie ziet de VBDO nog veel verbeterpunten. Mensen die willen uitvinden in welke bedrijven of sectoren hun pensioenuitvoerder belegt, hebben daar inderdaad nog een hele kluif aan. Maar weinig pensioenuitvoerders geven echt openheid van zaken. Uitzonderingen hierop zijn onder meer PGGM (gezondheidszorg), ABP (ambtenaren), PME (metaal en elektro) en het Spoorwegpensioenfonds. Deze bedrijfstakpensioenfondsen geven sinds de uitzending van Zembla een overzicht van de bedrijven waarin ze beleggen. Dit is in Nederland niet verplicht, dus dat is al een hele stap richting een meer open beleggingsbeleid.

Lees ook:
Pensioenfondsen beleggen in wapens

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom