Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Vijf veelgestelde vragen over de GHF

Auteur: Mister Money donderdag 17 april 2014
Op 1 augustus 2011 is een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, kortweg GHF, van start gegaan. De code is van toepassing op iedere hypothecaire financiering. De Gedragscode schrijft een aantal regels voor bij het verstrekken van hypotheken. Financieel adviseur Ivo van Vugt legt aan de hand van vijf vragen uit wat de gedragscode nou precies is en wat dit voor de consument betekent.

1. Waarom is de gedragscode hypothecaire financieringen ingevoerd?
De overheid signaleert te hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen van mensen. Eigen woningbezitters zouden hierdoor in de problemen kunnen komen als bijvoorbeeld de huizenprijzen dalen of door bijvoorbeeld een daling in het inkomen. Daarnaast kan ook een stijgende hypotheekrente voor problemen zorgen als de rentevaste periode is verstreken. 

Om de consument te beschermen en hem bewuster te maken van een lening is de GHF ingevoerd. Het doel is huizenkopers te beschermen tegen te hoge hypotheekschulden (overkreditering). In de code worden onder andere nieuwe regels gesteld ten aanzien van de bepaling van het verantwoord hypotheekmaximum. Er mag bijvoorbeeld niet meer dan 104 procent van de waarde van de woning (exclusief overdrachtsbelasting) worden geleend. 

2. Wat houdt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen precies in?
In de code wordt omschreven dat iedere aanbieder van hypotheken met dezelfde woonquotes moet rekenen. Een woonquote zegt kort hoeveel je van je inkomen mag gebruiken om aan een hypotheek te betalen (verwonen). Deze woonquotes zijn van het Nibud (www.nibud.nl) en volgen ook de quotes van de Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl). 

Ook zijn er in de nieuwe gedragscode beperkingen opgelegd voor aflossingsvrije hypotheken. Nog maar maximaal 50 procent van de woningwaarde mag via deze hypotheekvorm worden gefinancierd.

3. Hoe wordt volgens de gedragscode nu de maximale hypotheek bepaald?
In principe wordt de maximale hypotheek berekend op basis van een combinatie van twee pijlers: 1) De woonquote; “Hoeveel mag ik van mijn inkomen gebruiken voor een lening?”Deze wordt bepaald naar inkomen en leeftijd.
2) De toetsrente; hier wordt verschil gemaakt tussen een rentevast periode van tien jaar of langer- of korter. Bij tien jaar of langer mag worden getoetst met de werkelijke rente, bij tien jaar of korter met 5% .
Ter verduidelijking: Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de quote, hoe meer je kunt verwonen in combinatie met een lage toetsrente: hoe hoger de hypotheek theoretisch kan zijn.

4. Wat merk ik als consument van deze gedragscode?
Voor de meeste starters zal de nieuwe gedragscode weinig tot geen gevolgen hebben. Starters die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) willen lenen, zullen zelfs helemaal niets van de aangescherpte regels merken. Huizenbezitters die een andere woning willen kopen, kunnen wel wat merken van de aangescherpte hypotheekregels. Dit is overigens alleen het geval wanneer zij een hypotheek hebben zonder NHG en meer dan de helft van de woningwaarde aflossingsvrij hebben gefinancierd. Bij het oversluiten van de hypotheek kan de hypotheekverstrekker eisen dat de lening wordt aangepast zodat maximaal de helft aflossingsvrij is. Dit kan hogere maandlasten tot gevolg hebben.

5. Kan ik ook onder de gedragscode uitkomen?
Afwijken van de norm is beperkt mogelijk. Dit is enkel toegestaan bij:
 • Oversluiten – mits de nieuwe financiering niet meer bedraagt dan de oude financiering plus bijkomende oversluitkosten.
 • Restschuld – wanneer bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat, mag dit bedrag bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek worden meegefinancierd.
 • Energiebesparende maatregelen – koopt de consument een woning met energiebesparende voorzieningen of is de woning voorzien van een A-label, dan mag de geldverstrekker afwijken van de standaardnorm. Over de hoogte van deze afwijking wordt door het Contactorgaan Hypothecair Financiers momenteel nog met het Nibud overlegd.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Advieskosten hypotheek aftrekbaar?
Advieskosten hypotheek - Uitleg en tips
Afsluitkosten hypotheek - Uitleg en aftrekbaarheid
Wat is een hypotheek
Aankoop kosten bestaande woning

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht