Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing 2017

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) vrijdag 6 januari 2017
De Belastingdienst rekent 30 procent belasting over het rendement van het vermogen op 1 januari 2017. De Belastingdienst gaat hierbij uit van een fictief rendement. Welk ficitief rendement geldt voor jouw vermogen, hangt af van hoe hoog dit vermogen is. In dit artikel lees je alles over de vermogensrendementsheffing en de vrijstellingen in 2017.


Algemene vrijstelling 
Er is een vrijstelling van 25.000 euro per persoon in box 3 van toepassing. Voor fiscale partners geldt dat ze ervoor kunnen kiezen om het vermogen van een partner vrij te stellen tot 50.000 euro. De andere partner heeft dan geen vrijstelling meer. Tot 2012 gold er bovenop de vrijstelling voor ouders nog een extra vrijstelling per kind. Deze toeslag op de vrijstelling is per 1 januari 2012 afgeschaft.

Ouderentoeslag
Per 1 januari 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft, waardoor tegenwoordig ook voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, dezelfde vermogensvrijstelling geldt als voor niet- AOW-gerechtigden.

Vermogensrendementsheffing in 2017

Over het eigen vermogen boven de heffingsvrije grens betaal je vermogensrendementsheffing. Vanaf 2018 wordt de grondslag sparen en beleggen in box 3 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Over het spaardeel en het belggingsdeel wordt een forfairtair rendement van respectievelijk 1,63% en 5,39% in aanmerking genomen in box 3. 


Grondslag sparen en beleggenSpaardeel
1,63%
Beleggingsdeel 
5,39%
Forfairtair rendement
Tot en met € 70.80067%33%2,871%
Van € 70.800 t/m € 978.00021%79%4,600%
Vanaf € 978.0000%100%5,39%

Maatschappelijke beleggingen
Voor maatschappelijke beleggingen (waaronder groene beleggingen) bestaat een extra vermogensvrijstelling in box 3. De vrijstelling bedraagt in 2017 maximaal 57.385 euro per persoon. Fiscale partners mogen deze vrijstelling aan elkaar overdragen. Er geldt een extra aanvullende heffingskorting voor het belegde vermogen in maatschappelijke beleggingen. De extra korting komt uit op 0,7 procent van het gemiddelde vrijgestelde vermogen.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Belasting over beleggingen in 2014 - Uitleg en tips
‘Vermogensbelasting moet omlaag’
Beleggen en de fiscus 2013
Beleggen en de fiscus 2012
Beleggen en de fiscus 2011


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Dossiers