Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Wat is de levensloopregeling?

Auteur: Mister Money maandag 6 januari 2014
De levensloopregeling was een spaarpot voor werknemers waarmee ze in de toekomst een periode van onbetaald verlof kunnen financieren. De regeling was aantrekkelijk vanwege de hoge rentes en de bijkomende belastingvoordelen. Inmiddels is de levensloopregeling afgeschaft.

De levensloopregeling is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Het is dus niet meer mogelijk een levenslooprekening te openen. Als je op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro op de levenslooprekening had staan, mag je nog doorsparen. Had je minder dan 3.000 euro gespaard, dan is je tegoed op 1 januari 2013 vrijgevallen. 

Spaargeld dat nog op een levenslooprekening staat, mag nog tot 2022 blijven staan.

1. Hoe werkt het?

Van het brutoloon wordt maandelijks een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening wordt gestort. Daarover ontvang je een rente. Wanneer je onbetaald verlof opneemt, keert de bank of verzekeraar het levenslooptegoed uit aan de werkgever. Deze houdt de loonheffing in en keert vervolgens het restant periodiek aan je uit.

2. Hoeveel mag ik sparen?
Per jaar mag je maximaal twaalf procent van het bruto salaris sparen. Deze spaar pot kan uiteindelijk uitgroeien tot 210 procent van het bruto jaarinkomen. Wanneer het verlof is opgenomen, kun je weer opnieuw beginnen met sparen.

3. Waarvoor kan ik het tegoed gebruiken?
Het opgebouwde levenslooptegoed is niet vrij te besteden, maar is bedoeld om onbetaald verlof mee te financieren. Denk bijvoorbeeld aan studieverlof, kinderopvang, zorgverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical. De werkgever moet hier - met uitzondering van het wettelijke ouderschapsverlof en langdurende zorgverlof - wel toestemming voor geven. Het levenslooptegoed kan daarnaast nog worden ingezet om eerder met pensioen te gaan of als aanvulling op het ouderdomspensioen.

4. Wat is het belastingvoordeel?
Wie deelnam aan de levensloopregeling werd daarvoor beloond door de fiscus. Ieder jaar dat je als werknemer aan de regeling meedeed kreeg je namelijk een levensloopkorting van maximaal 201 euro (2011). Na bijvoorbeeld vijf jaar sparen hield dat in dat je 1005 euro (5 x 201 = 1005) minder belasting hoefde betalen. Voor werknemers met kinderen deed de fiscus er nog een schepje bovenop. Wanneer zij ouderschapsverlof opnamen, kregen ze een extra heffingskorting. Nadeel was wel dat wanneer het levenslooptegoed werd opgenomen, er gewoon loonbelasting betaald moest worden. Daar tegenover staat dat je het levenslooptegoed niet hoeft op te geven als vermogen in box 3. Je betaalt dus geen 1,2 procent vermogensrendementheffing.

De levensloopverlofkorting is per 2012 komen te vervallen.

5. Hoeveel rente levert de levensloop op?
De levensloopregeling is naast het belastingvoordeel aantrekkelijk vanwege de rentes. Werknemers ontvangen over hun levenslooptegoed namelijk een rente die flink hoger is dan die van de 'gewone' spaarrekeningen. Bij sommige banken en verzekeraars ligt de 'levenslooprente' momenteel rond drie procent of meer.

6. Hoe kan ik meedoen?
Je kon meedoen met de levensloopregeling via verschillende financiŽle instellingen als banken en verzekeraars. Deze boden verschillende levensloopproducten aan: verzekeringen, spaar-, of beleggingsproducten of combinaties hiervan. De werkgever kon overigens een financiŽle bijdrage leveren, maar was dit niet verplicht.

7. Kan iedereen meedoen?
Alle werknemers in Nederland konden van de levensloopregeling gebruik maken. De regeling gold ook voor werknemers met een flexibel contract zoals oproepkrachten, mensen met een nul-urencontract en voor uitzendkrachten. Zelfstandigen waren uitgesloten van de regeling.

8. Kan ik vakantiedagen inzetten?
Het was ook mogelijk om overwerkuren, (bovenwettelijke) vakantiedagen en adv-dagen om te zetten in geld en dit aan het levenslooptegoed toe te voegen. Dit moest dan wel in een CAO of bedrijfsregeling zijn vastgelegd.

9. Kan ik levenslooptegoed afkopen?
Afkoop van het levenslooptegoed was alleen mogelijk als het dienstverband eindigde. Dit moest wel schriftelijk zijn vastgelegd. Bij afkoop had je geen recht op de levensloopkorting.

10. Hoe zit het met de levensloopregeling en de sociale uitkeringen?
Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering blijft het geld dat je via de levensloopregeling gespaard hebt buiten beschouwing. Daarnaast heeft het gespaarde levenslooptegoed geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Ook voor deelnemers aan de levensloopregeling die arbeidsongeschikt raken zijn er geen gevolgen voor de hoogte van de (eventuele) uitkering. Deelname aan de regeling heeft ook geen gevolgen voor de AOW. In sommige gevallen kan het opgebouwde levenslooptegoed wel van invloed zijn op de AOW-partnertoeslag.

Heb je het spaartegoed nog niet opgenomen als je met pensioen gaat? Dan wordt het opgebouwde levenslooptegoed in keer uitbetaald.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Werknemer kiest met levensloop vooral voor vervroegd pensioen
Pensioen - Levensloop
Kiezen voor levensloop of toch spaarloon?
Levensloopregeling 2012
Levensloopregeling en belasting 2011

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet