Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Wat verandert er voor u in 2006?

Auteur: Annette Zeelenberg Dinsdag 10 januari 2006
Op 1 januari heeft de overheid een aantal nieuwe wetten en regels ingevoerd en gewijzigd. Deze regelingen kunnen ook voor u van belang zijn. Mister Money zet hieronder de belangrijkste veranderingen op het gebied van persoonlijke financiŽn op een rij.

Arbeidsongeschiktheid
De WAO wordt vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. De nadruk ligt in de nieuwe wet niet langer op wat iemand niet kan, maar op wat iemand nog wel kan. Alleen mensen die echt niet meer kunnen werken (80 procent afgekeurd) krijgen nog een volledige uitkering. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heeft recht op hulp bij het vinden van werk en krijgt een aanvulling op het loon.

Levensloopregeling
Met de invoering van de levensloopregeling kunnen werknemers belastingvrij gaan sparen voor extra verlof. Bijvoorbeeld voor studie, zorg- of ouderschapsverlof. Wie wil levensloopsparen kan niet meer meedoen aan de spaarloonregeling en moet voor 1 juli 2006 een keuze gemaakt hebben.

Vervroegd pensioen
Eerder met pensioen gaan wordt lastiger. De belastingvriendelijke regelingen voor de VUT en het prepensioen zijn afgeschaft. Hiermee wil het kabinet mensen stimuleren om langer door te werken en daarmee de toekomstige kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Wel kunnen werknemers via de levensloopregeling sparen voor een paar jaar eerder pensioen.

Loonstrookje
Het loonstrookje zal er in 2006 anders uitzien. Er komen posten bij en er gaan posten af. Het loonstrookje kan gunstig uitvallen door de verlaging van belastingen en de WW-premie. Verder wordt er geen ziekenfondspremie meer op het loon ingehouden. Het kan ook zijn dat het loonstrookje lager uitvalt door belastinginhoudingen en door het verdwijnen van tegemoetkoming ziektekosten van de werkgever. Ook deelname aan de levensloopregeling leidt tot een lager bedrag doordat van het brutoloon wordt gespaard.

Zorgstelsel
Het nieuwe zorgstelsel is per 1 januari een feit. In dit stelsel verdwijnt het verschil tussen ziekenfonds en particulier en is iedereen verplicht om een nieuwe basisverzekering af te sluiten. De verzekeraars hebben hun klanten in december een aanbod gedaan dat lijkt op de huidige verzekering. Wie niets doet is daarmee automatisch verzekerd. Wie toch wil overstappen naar een andere verzekeraar heeft daarvoor nog tot 1 maart 2006 de tijd.

No-claim
De no-claim die vorig jaar is ingevoerd voor ziekenfondsverzekerden, gaat in 2006 voor iedereen gelden. Wie in een jaar geen zorg gebruikt krijgt 255 euro terug. Zijn de ingediende zorgkosten minder dan 255 euro, dan wordt het resterende bedrag teruggestort. Een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg worden niet van het no-claimbedrag afgetrokken.

Zorgtoeslag
Om de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag wordt toegekend afhankelijk van het inkomen, gezinssamenstelling en vermogen. De zorgtoeslag kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Woonlasten
Per 1 januari is het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (ozb) afgeschaft. Dit kan voor veel huishoudens een aanzienlijke lastenverlichting betekenen. De gemeenten worden gecompenseerd via het Gemeentefonds.

Kinderopvang
Gezinnen met kinderen die in 2006 naar de kinderopvang gaan, kunnen in aanmerking komen voor een toeslag. Deze kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst. De hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen en de vraag of de werkgever meebetaald aan de kinderopvang.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
OfficiŽle vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet