Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

WIA vervangt WAO

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 13 juli 2005
In 2020 zijn en naar verwachting 6 miljoen werkenden en evenveel arbeidsongeschikten met een wao-uitkering. De kans is groot, dat de de huidige vorm onbetaalbaar wordt. Al 20 jaar is er een discussie over de WAO. Per 1 januari 2006 gaat er een nieuwe regeling van kracht: De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Deze vervangt het huidige WAO-stelsel rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en reïntegratie, maar moet nog door de regering behandeld worden. De discussie over de uitvoering, door het UWV of de verzekeraars, is nog in volle gang.

In eerdere wetten is vastgelegd, dat de werkgever de eerste twee ziektejaren van de werknemer het loon moet doorbetalen. Bovendien moet de werkgever er alles aan doen om deze weer aan het werk te krijgen (reïntegratieverplichting). Bij onvoldoende resultaat kan een werknemer na 2 jaar ziekte arbeidsongeschikt worden verklaard en in aanmerking komen voor een uitkering (nu via WAO, straks via WIA).

WIA en de Uitgangspunten
De overheid wil door de invoering WIA de huidige WAO-instroom van 80.000 terugbrengen naar minder dan 25.000 per jaar. Omdat de ingangsdatum 1 januari 2006 is, zullen werknemers die op 1 januari 2004 ziek werden met deze regeling te maken krijgen.
Alleen de langdurig volledig (80-100%) arbeidsongeschikten ontvangen nog een uitkering. De WIA gaat er immers vanuit dat iedereen die kan werken ook moet werken. Uitgangspunten hierbij zijn:
 • Werkgever en werknemer moeten zich nog meer inspannen om terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken.
 • De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet (meer) kunnen.
 • De mate van arbeidsongeschiktheid hangt af van wat de werknemer door ziekte of gebrek aan inkomen verliest.
 • Werken - en dus ook wéér of méér werken - moet lonend zijn.
 • Wie niet meer kan werken en geen kans heeft op herstel, krijgt een solide uitkering.
 • Wie nu een WAO-uitkering heeft, valt niet onder het nieuwe stelsel, maar kan wel een herbeoordeling verwachten.
Ziek vanaf 1-1-2004
Voor werknemers die na 31 december 2003 ziek zijn geworden, geldt dat de werkgever verplicht is het loon gedurende twee jaar door te betalen bij ziekte. Als een zieke werknemer daarna, 1 januari 2006, nog steeds verzuimt, krijgen men te maken met de nieuwe WIA.

Er zijn 4 scenario's mogelijk waarbij in 2 gevallen een beroep kan worden gedaan op één van de twee regelingen van de WIA:
 1. Werkgever en/of werknemer hebben onvoldoende voldaan aan hun reïntegratie-verplichtingen (poortwachter). De werkgever krijgt dan een sanctie van het UWV en houdt in dat de loondoorbetalingsplicht verlengd wordt. De WIA is niet van toepassing.
 2. Werknemer wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. Werkgever en werknemer moeten samen voor een oplossing zorgen (huidige klassen 15%-25% en 25%-35% arbeidsongeschiktheid komen dus te vervallen). De WIA is niet van toepassing.
 3. Werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen recht op een uitkering WIA volgens de regeling IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Deze regeling is ook van toepassing als er slechts een kleine kans op herstel bestaat. In de eerste 5 jaar worden arbeidsongeschikten elk jaar opnieuw beoordeeld. De hoogte van de uitkering is maximaal 70% van het (gemaximaliseerde) dagloon. Een redelijk inkomensniveau wordt dan verkregen. Bij de invoering verdwijnt het WAO-gat.
 4. Als uit een strenge en strikte medische keuring blijkt dat het percentage tussen de 35-80% ligt, dan kan werknemer aanspraak maken op de WIA. Er wordt bekeken wat zijn 'verdiencapaciteit' is; Bij een AO-percentage van 40% is de verdiencapaciteit 60% en heeft de werknemer recht op een aanvullende uitkering naast zijn loon in de vorm van de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit betreft een loongerelateerde uitkering en een vervolg-uitkering:
  • Loongerelateerde uitkering: Afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden en duurt 6 maanden tot maximaal 5 jaar en sluit aan bij de vaststelling van de WW-duur. De hoogte bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe (lagere) loon, eventueel aangevuld met loon dat nog uit arbeid wordt verkregen.
  • Vervolguitkering: Na de loongerelateerde aanvulling heeft de werknemer tot zijn 65e recht op de vervolg- uitkering. Deze is afhankelijk van de mate waarin deze voldoende arbeid verricht. De grens is minimaal 50% van de verdiencapaciteit.
Ook zijn de keuringseisen per 1 oktober 2004 aangescherpt. De arbeidsdeskundige moet nog 3 functies per passende arbeid (wat iemand nog kán) aangegeven die iemand kan vervullen. Daarnaast zal iemand die deeltijd werkte, ook worden gekeurd voor voltijdbanen. Verder zijn de regels voor psychische aarden aangescherpt.

Ziek voor 1-1-2004
Voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór 1 januari 2004 geldt nog steeds de huidige WAO. De strengere keuringseisen gelden ook voor de mensen die al in de WAO zitten. Uitkeringsgerechtigden onder de 50 worden opnieuw beoordeeld o.b.v. deze regels. De verwachting is dat 25% de uitkering verliest of wordt gekort.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Ben jij wel goed verzekerd?
Ben jij wel goed verzekerd?
Verlaging zorgpremie niet zeker
Zorgpremies lager door winst zorgverzekeraars
Verzekeraars steeds beter in ontdekken verzekeringsfraude

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht opstal, woonhuis en inboedelverzekering
 • Vind hier uw reis verzekering
 • Gouden handdruk
 • Uitleg uitvaart en overlijdensrisico verzekeringen
 • Verzekeren, info diverse vormen
 •       Autoverzekering
        Bromfietsverzekering
        Oldtimerverzekering
        Caravanverzekering
        Levensverzekering
  Mister Money, getipt als beste vergelijkingssite voor zorg o.a. basisverzekering ziektekosten en de aanvullende ziektekostenverzekering!

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet