Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Ziek? De stappen in de eerste twee jaar

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) woensdag 9 januari 2013
Wie ziek wordt, moet dit melden bij zijn werkgever. Maar wat moet je doen en wat gebeurt er als je voor een langere periode uit de running bent? In dit artikel gaan we stapsgewijs in op de verschillende zaken die om de hoek komen kijken als je voor een langere periode ziek bent.

Stap 1: de eerste dagen
Zodra je ziek bent, dien je dit te melden bij de werkgever. Het is voor de werkgever belangrijk om te weten wat er aan de hand is. De werkgever zal dit vóór de vierde ziektedag doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst waar deze bij is aangesloten. Als je geen dienstverband hebt, dien je je ziek te melden bij het UWV.

Stap 2: binnen zes weken – inventarisatie
In de eerste weken van het ziek zijn, zal er regelmatig contact zijn tussen de arboarts, de werkgever en jou. Iedereen wil immers weten waar men aan toe is en wat er gedaan moet worden om je weer aan de slag te krijgen. Wanneer er geen sprake is van een dienstverband, vinden de contacten plaats tussen jou en de arts van het UWV.

Zes weken na de eerste ziekmelding zal er een duidelijker beeld moeten zijn van wat er aan de hand is. Dit wordt in een verslag vastgelegd. In dit verslag staan zaken als: waarom en wat de beperkingen zijn en hoe je zo snel mogelijk weer aan de slag gegaan kan gaan. Eventueel wordt er -met jouw toestemming- contact gelegd met artsen en specialisten om een beter beeld van de ziekte te krijgen. Daarnaast kan wellicht al een traject worden uitgestippeld. Het urenaantal kan langzaam worden uitgebreid, eventueel met tijdelijk ander (passend) werk. Het re-integratieproces kan beginnen.

Stap 3: in week acht - plan van aanpak
Je bent inmiddels al twee maanden niet in staat om (gedeeltelijk) te werken en op basis van de verslagen wordt een ‘plan van aanpak’ opgesteld. Dit komt tot stand door gesprekken met de werkgever en arbeidsdeskundigen. Als er geen sprake is van een dienstverband, krijg je te maken met een deskundige van het UWV.

In het plan van aanpak zijn zaken vastgelegd op basis van de bevindingen van de arts en de arbeidsdeskundigen: het doel is om je zo verantwoord mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit kan op je eigen werk zijn, eventueel met diverse aanpassingen, aangevuld met therapieën en trainingen. Er kan echter ook sprake zijn van zoeken naar ander werk en daar hoort weer eventueel omscholing en loopbaanbegeleiding bij.

Stap 4: de uitvoering
In het plan van aanpak worden contactmomenten vastgelegd. Een betrokken persoon wordt aangewezen als case-manager om de boel in de gaten te houden. Het is verplicht voor iedere partij om de afspraken die zijn vastgelegd na te komen. Bij niet-nakoming kunnen er (financieel nadelige) consequenties zijn.

Verder zullen periodiek (om de paar weken) voortgangsgesprekken plaatsvinden. Ook de arts kan daarbij worden betrokken en het plan van aanpak kan worden bijgesteld, indien dat nodig is.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er bijzondere wijzigingen in de gezondheid, werk of andere relevante zaken zijn. Bij een dienstverband zal de werkgever uiterlijk in de 42e week het UWV op de hoogte moeten stellen van je ziekte.

Stap 5: Bij één jaar ziek – evaluatie
Binnen één jaar na de ziekmelding zal een verplichte evaluatie plaatsvinden. Alle partijen gaan weer rond de tafel zitten en kijken naar de voortgang. Het plan van aanpak kan in dit stadium ook nog altijd worden gewijzigd. Na één jaar ziekte wordt het inkomen met 30% verlaagd naar 70% van je basisloon.

Stap 6: één jaar en acht maanden ziek? Aanvraag WIA
Eén jaar en acht maanden na je ziekmelding is er een reële kans, dat je na twee jaar nog ziek bent. Je bent dan niet meer 'ziek', maar dan is er sprake van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De kans is aanwezig dat je recht hebt op een uitkering uit de WIA: Wet Integratie en Arbeid. Wil jij meer weten over de WIA en de werking ervan? Lees dan het artikel: Langdurig ziek? De WIA uitkering stap voor stap

Week tabel:
Week 1 werkgever doet ziekteaangifte bij bedrijfsarts of arbodienst vóór de 4e ziektedag.
Week 6 Bedrijfsarts of arbodienst stelt probleemanalyse op
Week 8 Werkgever en werknemer maken plan van aanpak om je aan werk te krijgen
Week 8-104 Uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen plan van aanpak
Week 42 Werkgever doet ziekteaangifte bij UWV voor werknemers waarvoor geen Ziektewetuitkering geldt.
Week 44 UWV stuurt werknemer een brief over de evaluatie van het eerste jaar re-integratie.
Week 50 Werkgever en werknemer evalueren het eerste jaar.
Week 86-89 De werknemer ontvangt aanvraagformulier voor WIA van UWV. Keuze:
1. Werkgever stemt in met vrijwillige langere loondoorbetaling;
2. De werknemer vraagt WIA aan. De bedrijfsarts of arbo-arts stelt een actueel oordeel op. Werkgever en werknemer maken een eindevaluatie. De werknemer stuurt het re-integratieverslag en WIA-aanvraag naar UWV.
Week 91 Uiterste aanvraagdatum voor een WIA- uitkering en UWV start de beoordeling van de WIA-aanvraag en het re-integratieverslag
Week 104 Start van de WIA-uitkering of langere loondoorbetaling. Je bent arbeidsongeschikt.

Bron: UWV

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Ik meld mij ziek, wat nu?
Langdurig ziek? De WIA uitkering stap voor stap


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken